• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các ngành đào tạo SĐH

1. Ngành đào tạo:

1.1. Đào tạo trình độ thạc sĩ: 23 ngành đào tạo/chương trình đào tạo thạc sĩ

TT Tên ngành đào tạo /chương trình đào tạo Mã số
1 Toán giải tích 8460102
2 Đại số và lý thuyết số 8460104
3 Vật lý chất rắn 8440104
4 Hóa hữu cơ 8440114
5 Hóa phân tích 8440118
6 Hóa vô cơ 8440113
7 Địa lý tự nhiên 8440217
8 Di truyền học 8420121
9 Sinh học thực nghiệm 8420114
10 Sinh thái học 8420120
11 Văn học Việt Nam 8220121
12 Ngôn ngữ Việt Nam 8220102
13 Lịch sử Việt Nam 8220313
14 Địa lý học 8310501
15 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học 8140111
16 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý 8140111
17 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học 8140111
18 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt 8140111
19 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý 8140111
20 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị 8140111
21 Giáo dục học 8140101
22 Giáo dục học (Chương trình Giáo dục Tiểu học) 8140101
23 Quản lý giáo dục 8140114

1.2. Đào tạo trình độ tiến sĩ: 13 ngành đào tạo tiến sĩ

TT Tên ngành đào tạo Mã số
1 Toán giải tích 9460102
2 Hóa vô cơ 9440113
3 Di truyền học 9420121
4 Sinh thái học 9420120
5 Văn học Việt Nam 9220121
6 Ngôn ngữ Việt Nam 9220102
7 Lịch sử Việt Nam 9229013
8 Địa lý học 9310501
9 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học 9140111
10 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý 9140111
11 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học 9140111
12 Lý luận và lịch sử giáo dục 9140102
13 Quản lý giáo dục 9140114

 

2. Đề cương ôn tập và dạng thức đề thi: 23 ngành đào tạo thạc sĩ

TT Tên ngành đào tạo/chương trình đào tạo Link download
1              Toán giải tích xem chi tiết
2              Đại số và lý thuyết số
3              Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học xem chi tiết
4              Vật lý chất rắn xem chi tiết
5              Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
6              Hóa hữu cơ xem chi tiết
7              Hóa phân tích
8              Hóa vô cơ
9              Di truyền học xem chi tiết
10         Sinh học thực nghiệm
11         Sinh thái học
12         Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
13         Văn học Việt Nam xem chi tiết
14         Ngôn ngữ Việt Nam xem chi tiết
15         Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt xem chi tiết
16         Lịch sử Việt Nam xem chi tiết
17         Địa lý học xem chi tiết
18         Địa lý tự nhiên
19         Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý
20         Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lý luận Chính trị xem chi tiết
21         Giáo dục học xem chi tiết
22         Giáo dục học (Chương trình Giáo dục Tiểu học)
23         Quản lý giáo dục

3. Lịch thi tuyển sinh:

Thông báo tuyển sinh (Nguồn: ĐHTN)

(Thong bao 2358 Tuyen sinh dao tao Thac si nam 2018_signed.pdf)

(Thong bao 2359 Tuyen sinh dao tao Tien si nam_2018_signed.pdf)

4. Thông tin liên hệ:

Phòng Đào tạo, P202 nhà A2, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3855785

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook:

Switch mode views: