• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng dẫn nhập học SĐH

Hồ sơ nhập học:

Hồ sơ nhập học bao gồm:

a)Túi hồ sơ (Nhận tại bàn tiếp nhận hồ sơ - Trường ĐHSP cấp miễn phí).

b) Phiếu đăng ký nhập học có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhân sự;

c) Giấy báo trúng tuyển (Bản photo không công chứng);

d) 04 (bốn) ảnh chân dung mới chụp cỡ 03 x 04 cm;

Mẫu phiếu đăng ký nhập học: (Mẫu 3.1Mẫu 3.2)Cần đọc kĩ nội dung Phiếu đăng ký nhập học.

Ghi chú:

- Những trường hợp thí sinh trúng tuyển không nhận được giấy báo nhập học đề nghị vẫn đến làm thủ tục nhập học theo thời gian quy định, đồng thời đăng kí với cơ sở giáo dục đại học thành viên  để được cấp lại giấy báo nhập học.

- Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học, thí sinh không đến làm thủ tục nhập học sẽ được xem như tự ý bỏ quyền vào học và bị hủy kết quả thi tuyển.

3. Hướng dẫn nhập học

B1. Nhận Túi hồ sơ tại bàn tiếp nhận hồ sơ

B2. Kê khai đầy đủ thông tin trên vỏ Túi hồ sơ

B3. Nộp hồ sơ nhập học

B4. Nộp học phí và lệ phí tại bàn bộ phận Kế hoạch - Tài chính

B5. Làm thẻ học viên cao học và nghiên cứu sinh tại bàn Phòng Công tác HSSV

B6. Làm thẻ học liệu tại bàn Trung tâm học liệu - Đại học Thái Nguyên

B7. Lấy xác nhận đã nhập học tại bàn của Ban đón tiếp

B8. Nộp giấy tờ sinh hoạt Đảng và Đoàn

Giấy chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời (nếu có) nộp tại phòng 302, Nhà A1.

Hồ sơ sinh hoạt Đoàn (nếu có) nộp tại phòng 309, Nhà A2.

Ghi chú:

Học viên cao học/nghiên cứu sinh lưu giấy nhập học trong suốt quá trình đào tạo tại trường. Giấy nhập học thay cho biên bản nhận hồ sơ.

Switch mode views: