• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giới thiệu về trường

       Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966. Trường có Sứ mạng là: đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Trường có 12 Khoa, 2 Bộ môn, 4 Trung tâm thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng, đó là: 

   

iconmon  Khoa Toán                                   iconmon Khoa Tâm lý - Giáo dục         
iconmon  Khoa Vật lý                                  iconmon Khoa Giáo dục chính trị          
iconmon  Khoa Hóa học                            iconmon Khoa Thể dục thể thao          
iconmon  Khoa Sinh học                           iconmon Khoa Giáo dục Tiểu học        
iconmon  Khoa Ngữ văn                           iconmon Khoa Giáo dục mầm non       
iconmon  Khoa Lịch sử                             iconmon Bộ môn Ngoại ngữ                
iconmon  Khoa Địa lý                                iconmon Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật

Switch mode views: