• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

KHOA TOÁN

1. Địa chỉ

2. Liên hệ

 • Trưởng khoa: PGS.TS Cao Thị Hà Tel: 0912004371
 • Phó trưởng khoa: TS. Trần Nguyên An  Tel: 0978557969

3. Trình độ đào tạo

 • Cử nhân
  • Sư phạm Toán
  • Sư phạm Tin
 • Thạc sĩ
  • Toán Giải tích
  • Đại số và lý thuyết số
  • Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
 • Tiến sĩ
  • Toán Giải tích
  • Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

4. Dự kiến tuyển sinh: ................

5. Đội ngũ cán bộ

 • Tổng số cán bộ giảng viên:    42
 • Số giảng viên có học hàm PGS:  06
 • Số giảng viên có trình độ tiến sĩ: 18
 • Số giảng viên có trình độ thạc sĩ: 18 (03 NCS ngoài nước, 08 NCS trong nước)
 • Các bộ môn: Hình học và Đại số, Giải tích và Toán ứng dụng, Lý luận và PPDH Toán, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin.

6. Một số thành tích:

 • Huân chương lao động hạng Ba
 • Cờ thi đua của Thủ trướng Chính phủ
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo
 • Bằng khen của Bộ trưởng -  Bộ GD&ĐT
 • Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam
 • Nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các Bộ môn và cá nhân trong Khoa

7. Công bố khoa học (Giai đoạn 2012-2017)

 • Bài báo đăng trong tạp chí:
 • Quốc tế: 50 (06 bài nhận Giải thưởng toán học của năm)
 • Trong nước: 180
  • Bài đăng trong kỷ yếu:
 • Hội nghị quôc tế: 25
 • Hội nghị trong nước: 30
  • Đề tài nghiên cứu khoa học:
 • Cấp Bộ: 11
 • Cấp cơ sở và cấp đại học: 32
  • Sách: 26

8. Kết quả đào tạo

 • Đào tạo đại học: 6668 cử nhân tốt nghiệp
 • Đào tạo sau đại học:
 • Cao học: 647 học viên tốt nghiệp (Đại số: 92, Giải tích: 329, PPGD: 226).
 • NCS: Giải tích 22 NCS (đã bảo vệ thành công 9), PPGD: 14 NCS.

9. Bồi dưỡng

 • Bồi dưỡng giáo viên phổ thông các cấp về Toán học, Tin học;  các vấn đề liên quan đến giáo dục Toán và Tin học ở trường phổ thông;
 • Bồi dưỡng HS giỏi Toán và Tin học;

10. Giải thưởng sáng tạo

 • Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ: 01 Giải nhất, 01 Giải nhì, 02 Giải Ba, 04 Giải KK.
 • Giải thưởng Sáng tạo khoa học trẻ cấp tỉnh: 01 Giải nhất.
 • Giải thưởng Tài năng Khoa học trẻ: 01 Giải nhì.
 • Olympic Toán học sinh viên toàn quốc giai đoạn 2007-2017: 76 giải (05 Giải nhất, 26 Giải nhì, 39 Giải ba và 06 Giải KK).
 • Olympic Tin học sinh viên toàn quốc giai đoạn 2000-2017: 36 giải (02 Giải nhất, 04 Giải nhì, 19 Giải ba và 11 Giải KK).

11. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- GV Toán ở các trường phổ thông (THCS, THPT) và trường Trung cấp chuyên nghiệp;

- Giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học;

- Nghiên cứu viên tại Viện Toán học và Viện Khoa học Giáo dục;

- Chuyên viên các phòng, ban trực thuộc các sở Giáo dục và đào tạo hoặc các trường Cao đẳng, Đại học;

- Chuyên viên các sở, ban, ngành của các địa phương.

Switch mode views: