• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

KHOA NGỮ VĂN

1. Địa chỉ liên hệ

 • Địa chỉ: Tầng 6,Nhà A4,Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên,
 • Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083.856.885
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: khoavan.dhsptn.edu.vn

2Chức năng nhiệm vụ

a) Đào tạo:

Đào tạo giáo viên Ngữ văn trình độ đại học; có đủ năng lực dạy Ngữ văn trong các trường phổ thông; làm chuyên viên trong các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học Ngữ văn hoặc các cơ quan, đoàn thể xã hội có liên quan đến khoa học xã hội, giáo dục; có khả năng tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn.

 • Đào tạo GV có trình độ đại học ngànhNgữ văn;
 • Đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành:Văn học Việt Nam; Ngôn ngữ Việt Nam; Lý luận và PPDH bộ môn Văn – Tiếng Việt;
 • Đào tạo Tiến sĩ các chuyên ngành:  Văn học Việt Nam; Ngôn ngữ Việt Nam.

 

b) Bồi dưỡng:

·        Bồi dưỡng giáo viên phổ thông về lĩnh vực Ngôn ngữ và văn học;  các vấn đề liên quan đến giáo dục Ngôn ngữ và văn họcở trường phổ thông;

·        Bồi dưỡng HS giỏi Ngữ văn ở trường phổ thông.

·        Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài;

c) Nghiên cứu khoa học:

·        Nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ và văn học;

·        Nghiên cứu các vấn đề về giáo dục Ngữ văn.

d) Phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng:

·        Phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành Ngôn ngữ và Văn học;

·        Phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Ngôn ngữ Việt Nam; Lý luận và PPDH bộ môn Văn – Tiếng Việt;

·        Phát triển chương trình Tiến sĩ các chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Ngôn ngữ Việt Nam;

·        Phát triển các chương trình bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn;Dạy học ngôn ngữ văn hóa cho người nước ngoài.

3. Đội ngũ cán bộ

Hiện nay Khoa Ngữ văn có 36  cán bộ, trong đó có 04 Phó giáo sư; 20 tiến sĩ; 15 thạc sĩ, nghiên cứu sinh (05 NCS nước ngoài, 04 NCS trong nước), 01 cử nhân.

4. Một số thành tích:

·        Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008;

·        Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo các năm 1974 - 1979, 2000 - 2001, 2003 - 2004, 2006 – 2007;

·        Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm học 2000 – 2001; Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam các năm 1993 - 1994, 1994 - 1995;

·        Bằng khen của BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh;

·        Bằng khen của BCH TW Hội sinh viên Việt  Nam tặng Liên chi hội Khoa Ngữ văn các năm 2003 - 2004, 2004 - 2005, 2009 - 2010; 2012-2013, 2015-2016.

 

Switch mode views: