• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KHOA ĐỊA LÝ

 1. Địa chỉ liên hệ

·        Tầng 3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

·        Tel: 02083 856851

·        Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·        Website: http://dhsptn.edu.vn/khoadia

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo

* Đào tạo đại học

 - Ngành đào tạo: Cử nhân Sư phạm Địa lí, đào tạo giáo viên Địa lí cho các trường Trung học Phổ thông.

 - Loại hình đào tạo

+ Hệ chính quy: thời gian đào tạo tập trung 4 năm tại Trường Đại học Sư phạm; đối tượng là học sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh quốc gia hàng năm.

+ Hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ: thời gian đào tạo tập trung 4 năm tại Trường Đại học Sư phạm; tuyển sinh theo nhu cầu đào tạo của các địa phương.

+ Hệ liên thông: học tập trung 2 năm tại Trường Đại học Sư phạm; đối tượng là các giáo viên địa lí đã có trình độ Cao đẳng Sư phạm.

+ Hệ vừa làm vừa học: học 2 năm tại các địa phương; đối tượng là các giáo viên địa lí đã có trình độ Cao đẳng Sư phạm.

- Quy mô đào tạo hiện nay: Trên 400 sinh viên hệ chính quy.

- Kết quả đào tạo: Trong hơn 50 năm qua, Khoa đã đào tạo được gần 4000 sinh viên tốt nghiệp.

* Đào tạo sau đại học

·        Từ năm2002, Khoa Địa lí bắt đầu đào tạo trình độ thạc sĩ. Hiện nay, Khoa đang đào tạo 03 chuyên ngành: Địa lí kinh tế - xã hội, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí, Địa lí tự nhiên.  Đối tượng tuyển sinh là người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần.

·        Tính đến nay đã đào tạo và cấp bằng thạc sĩ cho hơn 200 thạc sĩ của 3 chuyên ngành, trong đó có 09 học viên Lào.

·        Từnăm 2015, Khoa bắt đầu đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Địa lí kinh tế - xã hội.

b) Bồi dưỡng (đây chưa phải chức năng, nhiệm vụ của Khoa)

Trong giai đoạn 2011 - 2017, các cán bộ, giảng viên của Khoa đã bảo vệ thành công 06 luận án Tiến sĩ ở trong nước, 02 luận án Tiến sĩ ở nước ngoài; 05 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư.

- Hiện nay Khoa có 06 cán bộ, giảng viên đang theo học nghiên cứu sinh (trong đó có 03 NCS ở nước ngoài).

c) Nghiên cứu khoa học

·        Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên: 35đề tài. Trong đó: Đề tài cấp bộ: 10đề tài; cấp Đại học: 04 đề tài; cấp cơ sở: 21đề tài.

·        Hằng năm,cán bộ, giảng viên của Khoa công bố từ 15 - 20 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

·        Cán bộ, giảng viên thường xuyên tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế.

·        Số giáo trình, sách tham khảo, đề cương bài giảng đã xuất bản: 25 đầu sách.

·        Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên: Giai đoạn 2011 - 2017, đã thực hiện 194đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, trong đó có 02 đề tài nghiên cứu khoa học được Bộ giáo dục và Đào tạo trao giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”.

d) Phát triển chương trình

Hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế, khoa đều tiến hành rà soát chương trình hiện hành, chỉnh sửa những nội dung không phù hợp, bổ sung, cập nhật những thông tin mới cho phù hợp. Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Địa lí hiện nay đã được điều chỉnh để đáp ứng được những thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2018.                                                                     

3. Đội ngũ cán bộ

Tính đến tháng 12/2017, Khoa Địa có 23 giảng viên, trong đó có 04 Phó Giáo sư, 07 Tiến sĩ). Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt trên 47% (tỷ lệ trung bình cả nước là 25%).

4. Thành tích nổi bật

·        Về công tác đào tạo: Khoa đã hoàn thiện chương trình đào tạo tiến sĩ Địa lí học, thạc sĩ Địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế xã hội, phương pháp giảng dạy và chương trình đào tạo cử nhân sư phạm địa lí đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Các học viên, sinh viên sau tốt nghiệp đều đáp ứng tốt chuẩn đầu ra và đáp ứng được yêu cầu của công việc trong thực tế.

·        Về nghiên cứu khoa học : Hoạt động nghiên cứu của khoa luôn được đẩy mạnh: Hàng năm, các cán bộ, giảng viên trong khoa đều chủ trì và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp đại học, cấp cơ sở, hướng dẫn các sinh viên, các học viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các luận văn thạc sĩ và luận án tiễn sĩ. Các đề tài đều có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Mỗi năm có khoảng 40 - 50 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

·        Về công tác sinh viên: Khoa đã hoàn thiện phần mềm quản lí sinh viên, đội ngũ cố vấn nhiệt tình tích cực, có năng lực chuyên môn đã giúp cho sinh viên định hướng tốt kế hoạch học tập, về cơ bản có 75% sinh viên đảm bảo tiến độ học tập.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao do khoa tổ chức trong năm học đã thực sự thu hút được số lượng sinh viên tham gia, cụ thể BCH Liên chi đoàn khoa Địa Lí dưới sự chỉ đạo của Ban chi ủy, ban chủ nhiệm khoa đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu hoạt động cho các đoàn viên, sinh viên trong khoa. 

Switch mode views: