• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC

1. Địa chỉ liên hệ

 • Tầng 2, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo

 • Đào tạo giảng viên giảng dạy Tâm lý học, Giáo dục học cho trường Cao đẳng, Đại học và các cơ sở giáo dục khác;
 • Đào tạo cán bộ nghiên cứu Tâm lý học, Giáo dục học cho các cơ sở nghiên cứu; chuyên gia tư vấn, tham vấn tâm lý - giáo dục; nhân viên công tác xã hội trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác, chuyên viên trong các tổ chức đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội;
 • Tham gia thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên các cấp của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên;
 • Đào tạothạc sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Lý luận và lịch sử giáo dục.

b) Bồi dưỡng

 • Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học;
 • Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp;
 • Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công tác Đoàn - Đội cho sinh viên, giáo viên, cán bộ, chuyên viên;
 • Bồi dưỡng thăng hạng giảng viên, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học.

c) Nghiên cứu khoa học

 • Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp thuộc lĩnh vực: Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục...nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay;
 • Nghiên cứu xây dựng, phát triển chương trình giáo dục, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động đào tạo đại học, sau đại học, chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp;
 • Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;
 • Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học nhằm phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo hiện nay.

d) Phát triển chương trình

          Hằng năm, Khoa thường xuyên rà soát, điều chỉnh các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Đặc biệt, hiện nay Khoa đang hoàn thiện các đề án mở mã ngành Cử nhân Quản lý giáo dục và Cử nhân Tâm lý học trường học đáp ứng nhu cầu xã hội và thực tiễn đổi mới giáo dục phổ thông.

3. Đội ngũ cán bộ

Tính đến tháng 3/2018, Khoa Tâm lý - Giáo dục có 21 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 Giáo sư, 03 Phó Giáo sư, 06 Tiến sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 50% (tỷ lệ trung bình cả nước là 25%).

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ/
Nhiệm vụ đảm nhiệm

Số điện thoại/ Email

1

THAY QUANG

GS.TS.NGƯ

T. Phạm Hồng Quang

Hiệu trưởng/Giảng viên cao cấp

0913357361
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

CO TINH

PGS. TS. NGƯT. Nguyễn Thị Tính

Phó Hiệu trưởng/Giảng viên cao cấp

0912500943
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Hang

PGS. TS. Phùng Thị Hằng

Giảng viên cao cấp

0978378399
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bí thư chi bộ/Trưởng Khoa/Giảng viên cao cấp

0983856727
thanhhuyen191177
@dhsptn.edu.vn

5

TS. Hà Thị Kim Linh

Chi ủy viên/Phó trưởng Khoa

0982207398
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

ThS. GVC Đầu Thị Thu

Phó trưởng Khoa

0915462446
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

P Hoa

TS. Lê Thị Phương Hoa

Phó bí thư chi bộ/Trưởng Bộ môn 

0986167716
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

P Hieu

TS. Phí Thị Hiếu

Phó trưởng Bộ môn

01656634388
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Le Linh

TS. Lê Thùy Linh

Trưởng Bộ môn/Phó chủ tịch Công đoàn Khoa

0979438777
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

ThS - NCS Hoàng Trung Thắng

Phó trưởng Bộ môn

0987.615.775
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

ThS.GVC. Nguyễn Thị Chúc

Giảng viên

0982724600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Ngoc

TS. Nguyễn Thị Ngọc

Trợ lý Sau ĐH

0912024817
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Hung Linh

TS. Phạm Hùng Linh

Trợ lý Khoa học

0917893289
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu

Giảng viên

0972.752.000

0915.212.911
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

ThS. Lê Hồng Sơn

Trợ lý Đào tạo

01699.037.047
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

ThS - NCS Phạm Văn Cường

Chủ tịch Công đoàn Khoa

0982030680
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

ThS - NCS Đặng Thị Phương Thảo

Bí thư Liên chi đoàn

0983.280.884
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

ThS. Lê Như Hoa

Trợ lý Công tác sinh viên/ Ủy viên BCH Công đoàn Khoa

0976759693
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

ThS - NCS Đàm Thị Kim Thu

Trợ lý TT -  KT và Đảm bảo CLGD

0904.244.476
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

ThS - NCS Nguyễn Đỗ Hồng Nhung

Giảng viên

0974262648
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

ThS. Nguyễn Thị Thanh

Cán bộ

văn phòng Khoa

0988.346.505

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Thành tích nổi bật

 • Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2001 - 2002, 2009 - 2010.
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt danh hiệu “Tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015”.
 • Giải Khuyến khích hội thi NVSP sinh viên lần thứ V; giải Nhất hội thi NVSP sinh viên lần thứ VI; giải Nhất Hội thi NVSP sinh viên lần thứ VII do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức.
 • Xuất bản hơn 60 đầu sách chuyên khảo, giáo trình; hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng hơn 100 tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập.
 • Trong 05 năm trở lại đây, Khoa có hơn 20 bài báo đăng ở các tạp chí quốc tế; 400 bài báo đăng ở các tạp chí trong nước. Có hơn 100 đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên được nghiệm thu. Một số đề tài sinh viên đạt giải cao như: 03 đề tài đạt giải khuyến khích (cấp Bộ) và 01 đề tài đạt giải ba (cấp Tỉnh); 03 đề tài đạt giải sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên.
 • Hướng dẫn học sinh phổ thông nghiên cứu khoa học, trong đó có 01 đề tài được giải Nhất toàn quốc và 02 đề tài được giải khuyến khích quốc gia.
Switch mode views: