• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

1. Địa chỉ liên hệ

·        Tầng  4, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

·        Tel: 02083 750741

·        Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo:

·        Cử nhân sư phạm Giáo dục Chính trị;

·        Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn LLCT.

b) Bồi dưỡng:

·        Chuẩn chức danh giáo viên tiểu học, THCS, THPT và giảng viên;

·        Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên GDCD của các trường phổ thông.

c) Nghiên cứu khoa học:

·        Nghiên cứu các lĩnh vực về chính trị xã hội, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phát triển kinh tế - lịch sử địa phương;

·        Nghiên cứu về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực; nâng cao chất lượng giáo dục; rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

d) Phát triển chương trình: xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo đại học và sau đại học thuộc chuyên ngành Giáo dục Chính trị.

3. Đội ngũ cán bộ

          Tính đến tháng 3/2018, Khoa Giáo dục Chính trị có 24 giảng viên và 3 giảng viên kiêm nhiệm, trong đó giảng viên có trình độ Tiến sĩ là 12 (tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt trên 44%); trình độ thạc sĩ là 15 (trong đó có 7 giảng viên đang làm NCS).

4. Thành tích nổi bật

Công tác đào tạo:

·        Trình độ cử nhân; từ khóa 32 đến khóa 52 là 1.595 sinh viên, trong đó có trên 1.100 sinh viên đã tốt nghiệp; hệ vừa làm vừa học là 428 học viên, trong đó 393 học viên đã tốt nghiệp.                       

·        Trình độ Thạc sĩ; 49 học viên, trong đó đã tốt nghiệp 20 học viên.

Công tác nghiên cứu khoa học:

·        Tham gia 3 đề tài cấp Nhà nước, Tham gia 1 dự án Quốc tế,

·        Chủ trì 7 đề tài cấp Bộ đã bảo vệ thành công, hàng chục đề tài cấp Cơ sở, hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Xuất bản hàng chục giáo trình và sách tham khảo, hàng trăm bài báo khoa học.

 

Switch mode views: