• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khoa Thể dục Thể thao

KHOA THỂ DỤC THỂ THAO

1. Địa chỉ liên hệ:

2. Chức năng, nhiệm vụ:

  • Đào tạo
  • Bồi dưỡng
  • Nghiên cứu khoa học
  • Phát triểnchương trình

3. Đội ngũ cán bộ:

Tính đến tháng 3/2018, Khoa TDTT có 23 giảng viên, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 02 Tiến sĩ, 19 Thạc sĩ, 04 giảng viên đang thực hiện chương trình nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước.

PGS.TS. Hà Quang Tiến; TS. Đỗ Ngọc Cương; TS. Võ Xuân Thủy.

4. Thành tích nổi bật:

          Với thế mạnh là huấn luyện thành tích các môn thể thao, sinh viên Khoa TDTT đã có rất nhiều đóng góp vào thành tích chung của Nhà trường.

Bảng 1: Thống kê thành tích nổi bật của các đội tuyển Khoa TDTT

TT

Năm

Tên giải

Thành tích

1

2000

Giải bóng chuyền SV toàn quốc

Vô địch (đội nữ)

2

2002

Giải Điền kinh sinh viên toàn quốc lần thứ 15 (tháng 12/2002 3 tại Hà Tây)

- Đội nữ: Giải nhì

- Đội nam: Giải nhì

Giải Thể thao, Quốc phòng sinh viên toàn quốc tại TP Nha Trang

- Đội Điền kinh nam: Nhất toàn đoàn

- Đội Điền kinh nữ: Nhất toàn đoàn

3

2003

Giải Việt dã tỉnh Thái Nguyên

- Đội nữ: Giải nhì

- Đội nam: Giải nhất

4

2005

Giải Việt dã tỉnh Thái Nguyên

- Đội nữ: Giải nhất

- Đội nam: Giải nhất

5

2006

Giải Việt dã tỉnh Thái Nguyên

- Đội nữ: Giải nhì

- Đội nam: Giải nhất

6

2007

Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc CUP HT Mobile

Vô địch

Giải bóng chuyền SV toàn quốc

Giải ba (đội nữ)

Giải Việt dã tỉnh Thái Nguyên

- Đội nữ: Giải nhì

- Đội nam: Giải nhì

7

2008

Giải bóng chuyền SV toàn quốc CUP Toyota (Hà Nội)

Giải ba (đội nữ)

8

2009

Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc  CUP VTC

Giải ba

9

2016

Giải Việt dã tỉnh Thái Nguyên

Giải Nhất cá nhân Nam

10

2017

Giải Việt dã tỉnh Thái Nguyên

Giải Nhất cá nhân Nam 

Switch mode views: