• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC

1. Địa chỉ liên hệ

·        Tầng3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

·        Tel: 02083 750742;

·        Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·        Website: tieuhoc.dhsptn.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo

Đào tạo giáo viên Tiểu học có trình độ đại học và trình độ thạc sĩ theo hình thức dài hạn tập trung đồng thời thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, giáo dục tiểu học và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt khu vực miền núi và trung du phía Bắc.

·        Đào tạoCử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học với hai chương trình đào tạo: Sư phạm Giáo dục Tiểu học và Sư phạm Giáo dục Tiểu học – Tiếng Anh.

·        Đào tạo Thạc sĩ Giáo dục học (chương trình Giáo dục tiểu học).

b) Bồi dưỡng

·        Bồi dưỡng giáo viên tiểu học thường xuyên;

·        Bồi dưỡng nâng hạng giáo viên tiểu học;

·        Bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

c) Nghiên cứu khoa học

·        Tham gia thực hiện và hướng dẫn đề tài NCKH các cấp;

·        Công bố các kết quả nghiên cứu.

d) Phát triển chương trình

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiểu học.

3. Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ giảng viên có trình độ cao, trong đó có 10 Tiến sĩ.

4. Thành tích nổi bật

          Đã thực hiện và nghiệm thu 12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Đại học; 35 đề tài NCKH cấp cơ sở; nghiệm thu hơn 250 đề tài NCKH sinh viên; xuất bản 8 giáo trình và 5 tài liệu tham khảo; nghiệm thu hơn 35 đề cương bài giảng, đã đăng tải trên 300 bài báo Khoa học trên các tạp chí trong nước và 11 bài trên tạp chí khoa học nước ngoài. Hiện vẫn đang tiếp tục thực hiện đề tài NCKH các cấp theo kế hoạch năm học.

► Các thành tích hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học

·        1 giải Nhất và 1 giải Ba Tin học không chuyên Toàn quốc.

·        1 SV đoạt giải Á hậu toàn quốc do Báo tiền phong tổ chức.

·        6 giải SV nghiên cứu khoa học toàn quốc và ĐHTN.

·        3 giải thưởng sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên.

·        3 giải Nhì giải thưởng NCKH trẻ Trường ĐHSP và 1 giải Nhì cấp đại học Thái Nguyên

► Các thành tích Đoàn – Hội

·        1 giải Nhất và 2 giải Nhì giải chạy đều tập thể Trường ĐHSP.

·        1 Giải Ba bóng chuyền SV

·        Giải Nhất cuộc thu “ Ngày hội dân vũ năm 2014”

·        1 giải Nhất cấp Trường và 1 giải Ba cấp Tỉnh trong cuộc thi tìm hiểu về Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh

·        1 giải Đặc biệt về cuộc thi viết về mái trường  thân yêu do Đoàn Trường ĐHSP tổ chức

·        1 giải Nhì toàn đoàn trong hội thi NVSP của SV năm 2013.

·        1 giải Nhất phần thi ứng xử SP của hội thi NVSP Trường

·        1 giải Nhất liên hoan văn nghệ của CB GV Trường ĐHSP

·        Giải Nhất Hội thi Nghiệp vụ sư phạm các tỉnh vùng Đông Bắc.

·        1 Giải Nhất Hội diễn văn nghệ quần chúng các tỉnh miền núi phía Bắc.

·        1 SV được nhận danh hiệu SV 5 tốt cấp Đại học Thái Nguyên

·        15 SV được nhận danh hiệu SV 5 tốt cấp Trường

·        1 giải Khuyến khích cuộc thi Olympic tiếng Việt lần thứ Nhất do Đoàn Trường tổ chức

·        1 giải Bacuộc thi “Giải kéo co sinh viên 2014”

·        1 giải A, 2 giải B và 1 giải Khuyến Khích “Hội thi Thiết kế Giáo án điện tử”.

·        1 giải Nhì cuộc thi “Chạy đều tập thể năm học 2013- 2014”

·        1 giải Ba cuộc thi “Chạy đều tập thể năm học 2014 - 2015”

·        1 giải Ba nữ cuộc thi “Giải bóng chuyền sinh viên năm 2014 “

·        1 giải Nhì nữ cuộc thi bóng đá năm học 2014-2015

·        Toàn Liên chi đoàn tích cực tham gia các chiến dịch tình nguyện: Hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, tình nguyện ...

Switch mode views: