• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON

 1. Địa chỉ liên hệ

 • Phòng 312, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên.
 • Tel: 02083 653941;
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Website: khoagiaoducmamnon.dhsptn.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo

Đào tạo cử nhân giáo dục mầm non hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

b) Bồi dưỡng

 • Bồi dưỡnggiáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cấp học mầm non theo các chương trình:
 • Bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn chức danh nghề nghiệp;
 • Bồi dưỡng giáo viên mầm non theo nhu cầu đặt hàng của các địa phương;
 • Bồi dưỡngcán bộ quản lý giáo dục cấp học mầm non.

c) Nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng về tâm lý học mầm non, giáo dục học mầm non và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu khoa học cho các trường mầm non, các sở giáo dục và đào tạo;
 • Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảngviên, sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non.

d) Phát triển chương trình

 • Phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành giáo dục mầm non; Xây dựng chương trình đào tạo trình độ sau đại học (thạc sĩ) giáo dục học (chuyên ngành giáo dục mầm non) dự kiến tuyển sinh từ năm học 2019-2020.
 • Phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cấp học mầmnon theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và nhu cầu địa phương.
 • Pháttriển các chương trình dịch vụ về giáo dục mầm non: Tư vấn, tham vấn về giáo dục mầm non; Chương trình giáo dục mầm non định hướng ứng dụng sử dụng trong tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non; Chương trình hỗ trợ cha mẹ thực hiện hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong gia đình.

3. Đội ngũ cán bộ

Tính đến tháng 12/2017, Khoa Giáo dục Mầm non có 16 giảng viên, 01 chuyên viên văn phòng. Trong đó có 04 giảng viên đạt trình độ tiến sĩ (tỷ lệ 25%), 05 giảng viên đang là nghiên cứu sinh.

STT

Họ và tên, học vị

Chức năng

kiêm nhiệm

Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy

1

TS. Trần Thị Minh Huế

Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa

Giáo dục học mầm non; Phát triển chương trình giáo dục mầm non; Quản lý giáo dục mầm non; Đánh giá trong giáo dục mầm non; Phát triển năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

2

TS. Đinh Đức Hợi

Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa

Tâm lý học mầm non; Giao tiếp sư phạm mầm non; Nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; Phát triển năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

3

TS. Nguyễn Thị Út Sáu

Phó trưởng Khoa

Tâm lý học mầm non; Giao tiếp sư phạm mầm non; Tư vấn, tham vấn trong giáo dục mầm non; Phát triển năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

4

ThS. Ngô Mạnh Dũng 

Ủy viên Ban Chi ủy, Bí thư Liên chi đoàn, Trưởng bộ môn, nghiên cứu sinh

Sinh lý học trẻ em; Tự nhiên – Xã hội; Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.

5

ThS. Dương Thị Thúy Vinh

Trưởng bộ môn, nghiên cứu sinh

Tiếng Việt cơ sở; Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non; Dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số; Phát triển chương trình giáo dục mầm non; Phát triển năng lực giáo viên mầm non.

6

ThS. Phạm Thị Hoài Thu

Trợ lý đào tạo chính quy

Toán cơ sở; Tự nhiên-Xã hội; Hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.

7

ThS. Ngô Huyền Nhung

Trợ lý nghiên cứu khoa học

Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non; Vệ sinh trẻ em; Dinh dưỡng trẻ em; Chế biến món ăn cho trẻ mầm non.

8

ThS. Hồ Thị Mai Phương

Trợ lý sinh viên

Toán cơ sở, Hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non; Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non.

9

ThS. Lê Thị Thương Thương

Trợ lý khảo thí, nghiên cứu sinh

Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non; Tổ chức oạt động khám phá khoa học, hoạt động ngoài trời cho trẻ mầm non; Đánh giá trong giáo dục mầm non; Phát triển năng lực giáo viên mầm non.

10

ThS. Lê Thị Thanh Huệ

Trợ lý đào tạo vừa làm vừa học

Tổ chức ngày lễ, ngày hội cho trẻ mầm non; Vệ sinh trẻ em; Dinh dưỡng trẻ em; Chế biến món ăn cho trẻ mầm non.

11

ThS. Vũ Thị Phương Thảo

Trưởng phòng thực hành

Giáo dục học mầm non; Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non; Giáo dục gia đình; Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non.

12

ThS. Vũ Thị Thuỷ

Nghiên cứu sinh

Tổ chức hoạt động khám phá môi trường xung quanh; Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ; Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ; Phát triển năng lực giáo viên mầm non.

13

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Nghiên cứu sinh

Văn học trẻ em; Tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học; Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non; Kĩ năng tiền đọc, viết.

14

ThS. Hoàng Thị Tú

Cố vấn sinh viên

Toán cơ sở; Hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non.

15

TS. Cao Thị Thu Hoài

Giảng viên chủ nhiệm

Tiếng Việt cơ sở; Văn học dân gian; Văn học trẻ em tuổi mầm non; Tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.

16

ThS. Trương Thị Thuỳ Anh

Giảng viên chủ nhiệm

Văn học dân gian; Văn học trẻ em tuổi mầm non; Tự nhiên – Xã hội; Chế biến món ăn cho trẻ mầm non.

17

ThS. Lương Thị Anh Giang

Cán bộ Văn phòng

4. Thành tích nổi bật    

 • Về công tác đào tạo: Đào tạo trên 1000 sinh viên hệ chính quy trong đó có gần 30 sinh viên nước CHDCND Lào và trên 5000 sinh viên hệ vừa làm vừa học đáp ứng tốt yêu cầu nghề nghiệp; tham gia công tác đào tạo sau đại học.
 • Về công tác bồi dưỡng: Thực hiện bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn cho trên 2000 giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non của các địa phương: Hà Nội, Hoà Bình, Thái Nguyên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh…
 • Về nghiêncứu khoa học: 05 đề tài cấp bộ; 3 đề tài cấp đại học, 26 đề tài cấp cơ sở; trên 80 bài báo đăng tải tại các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước; 02 bài báo đăng tại tạp chí quốc tế; xuất bản 12 giáo trình nội bộ, 6 giáo trình quốc gia; hướng dẫn 04 nghiên cứu sinh, trên 40 học viên cao học ngành Giáo dục học, Quản lý giáo dục và Tâm lý học; hướng dẫn sinh viên thực hiện trên 150 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng về giáo dục học mầm non, có 01 đề tài nghiên cứu của sinh viên đạt giải khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc.
 • Về công tác sinh viên: Luôn là đơn vị dẫn đầu về phong trào và thành tích của sinh viên. Nhiều sinh viên đã trưởng thành trong quá trình học tập, có trên 25 sinh viên được kết nạp Đảng trong quá trình học tập tại Trường.
 • Công tác thi đua, khen thưởng: Nhiều năm liền Chi bộ Khoa được công nhận làChi bộ trong sạch, vững mạnh; Tập thể Khoa đạt Tập thể lao động xuất sắc; Công đoàn đạt tiêu chuẩn công đoàn vững mạnh xuất sắc; 01 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo cùng nhiều thành tích khác.
Switch mode views: