0942009777 - 0982116208

Sư phạm Âm nhạc

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT

 

Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3841349

Email: gdnghethuat@dhsptn.edu.vn

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật được thành lập theo Quyết định số: 1352/QĐ – ĐHTN. Trước đây, số cán bộ giảng dạy của Bộ môn đều biên chế thuộc Khoa Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non. Vì nhu cầu của xã hội, ngày 31 tháng 10 năm 2010 Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật được thành lập với niềm hân hoan và niềm hy vọng mãnh liệt về sự phát triển chung của nhà Trường.

Là đơn vị đào tạo tương đương cấp Khoa – Sẽ được nâng cấp Khoa khi có đủ điều kiện theo quy định. Có chức năng đào tạo chuyên ngành: Sư phạm Âm nhạcSư phạm Mỹ thuật, trình độ cử nhân đại học.

Là đơn vị mới được thành lập, nên luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Ban Giám hiệu và các phòng ban chức năng: xây dựng các phòng học chuyên ngành hội hoạ, điêu khắc, học thanh nhạc, nhạc cụ…được trang bị đầy đủ các phương tiện, công cụ phục vụ cho dạy và học. Cử cán bộ giảng viên đi học tập nâng cao trình độ để đảm bảo chất lượng đào tạo, xứng tầm với truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng và trưởng thành của Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

 

II. NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG

Theo Quyết định số:2641/QĐ-HC-TC ban hành Quy định Nhiệm vụ Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật.

Bộ môn Giáo dục Nghệ thuật là đơn vị trực thuộc Trường, có các nhiệm vụ sau đây:

1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Bộ môn; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mĩ thuật;

3. Tổ chức giảng dạy các môn nghệ thuật cho các khoa trong trường;

4. Hỗ trợ chuyên môn đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Nhà trường và các đơn vị trong trường

5. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

6. Tổ chức hoat động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất và kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

7. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học của Bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng;

8. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

9. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ xung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Bộ môn;

11. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong Bộ môn; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường.

 

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO

ẢNH

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI  và EMAIL

ThS Đỗ Mạnh Hải

  Phó Trưởng Bộ môn phụ trách

Quản lý trực tiếp công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; công tác cán bộ; công tác đào tạo hệ chính quy; công tác phát triển chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng giáo viên Phổ thông; công tác thi đua, khen thưởng.

0962075986

manhhaido@gmail.com

 

ThS Trần Duy Vinh

Bí thư chi bộ

-   Chủ tịch công đoàn

-   Chủ tịch Hội đồng khoa học- Đào tạo ngành Nghệ thuật

DĐ: 0912889113

Duyvinh59@gmail.com

 

Chuyên ngành: CỬ NHÂN SƯ PHẠM ÂM NHẠC

Đội ngũ giảng viên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc

TT

ẢNH

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỆN THOẠI  VÀ EMAIL

1

CN Phạm Đình Chiến

- Ngành Âm nhạc

- Phương pháp dạy học Âm nhạc

DĐ: 0912710618

Chiennsvn@gmail.com

2


ThS Trần Duy Vinh

Ngành Âm nhạc

DĐ: 0912889113

Duyvinh59@gmail.com

3


ThS Nguyễn Thị Thương Huyền

- Ngành Âm nhạc

- Phương pháp dạy học Âm nhạc

0979852615

Huyen sptn@yahoo.com

4


NCS Nguyễn Văn Thiều

- Ngành Âm nhạc

- Phương pháp dạy học Âm nhạc

0988268558

Thieuk52@gmail.com

5


ThS Nguyễn Thanh Tiến

Ngành Âm nhạc

Bí thư LCĐ

0914651314

Tienmusic1010@gmail.com

6


ThS Hồ Thủy Ngân

- Ngành Múa

- Phương pháp Biên đạo múa

- Trợ lý công tác KT và ĐBCLGD

0919838686

Thuynganmn@gmail.com

7


ThS Đỗ Thị Linh Chi

Ngành Âm nhạc

- Trợ lý công tác HSSV

0988808489

namlinhchisp@gmail.com

9


ThS. Phạm Minh Thùy

Ngành Âm nhạc

0912629837

Phamminhthuy78@gmail.com

 

1. Mục tiêu đào tạo

            Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc có chất lượng tốt, có khả năng giảng dạy môn Âm nhạc trong các trường phổ thông, các trường Sư phạm và các trường chuyên nghiệp, có khả năng làm công tác đoàn, đội trong các cơ sở đào tạo,  trường phổ thông, có khả năng tự học, tham gia học tậpở bậc học cao hơn, có khả năng học tập liên thông ở các chương trình đào tạo sau đại học.

2. Chuẩn đầu ra

          Sau 4 năm học sinh viên đạt được các yêu cầu sau đây:

2.1. Về kiến thức

Vận dụng được các kiến thức chung nền tảng thuộc khối kiến thức chung của Trường ĐHSP - ĐHTN vào nghề nghiệp và cuộc sống.

Vận dụng các kiến thức cơ bản về Âm nhạc, nghệ thuật học đại cương, tri thức về môi trường và con người, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề Âm nhạc.

Áp dụng được những kiến thức cơ bản về Âm nhạc chuyên ngành và các kiến thức bổ trợ vào việc thiết kế, tổ chức quá trình giảng dạy Âm nhạc trong các nhà trường, hoạt động phong trào trong các tổ chức văn hóa.

       Đánh giá được những học sinh có năng khiếu theo lứa tuổi, phân tích được trình độ đạt được của học sinh và xác định những nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động Âm nhạc nhằm thực hiện công việc chuyên môn tương ứng với các vị trí công việc cụ thể..

       Vận dụng kiến thức thu thập được từ các đợt đi  thực tế, thực tập sư phạm để giảng dạy ở các trường chuyên nghiệp, làm tư vấn giáo dục, nghiên cứu viên, công tác trong các cơ quan văn hóa phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

2.2. Về kỹ năng

2.2.1 Kỹ năng nghề nghiệp

- Có kỹ năng lập luận, tư duy, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực Âm nhạc.

- Có kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học, giáo dục Âm nhạc,  kỹ năng soạn giáo án, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, nội dung giáo dục và đặc điểm trình độ nhận thức của người học.

- Tổ chức có hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục Âm nhạc, tư vấn giáo dục và các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể. Đánh giá kết quả đạt được và chưa đạt được của những hoạt động đã tiến hành và có biện pháp điều chỉnh.

- Có thể nhận thức được bối cảnh xã hội, xu thế phát triển giáo dục trên thế giới và vận dụng sáng tạo vào hoạt động giáo dục Âm nhạc, dạy học, tư vấn học đường, nghiên cứu khoa học.

- Có năng lực vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng đã được rèn luyện về dạy học Âm nhạc.

1.2.2 Kỹ năng mềm

Có kỹ năng làm việc hợp tác, chia sẻ, hướng dẫn, tư vấn cho đồng nghiệp và người học, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể, có khả năng lắng nghe và thấu hiểu người học, cảm hóa, thuyết phục người học, có kỹ năng làm việc thông qua môi trường Elerning, có kỹ năng kiềm chế xúc cảm và xử lý linh hoạt sáng tạo các tình huống dạy học, giáo dục, có kỹ năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

Sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học và biết cách sử dụng các phần mềm tin học như Encore, Cubase, Golwave….bổ trợ cho hoạt động nghiên cứu Âm nhạc.Có khả năng tự học thường xuyên và tự học suốt đời.

2.3. Về phẩm chất đạo đức

Có các phẩm chất đạo đức cá nhân tốt, biết chia sẻ với người học và đồng nghiệp, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định của địa phương, quy định về nhiệm vụ, quyền của nhà giáo. Có niềm tin sư phạm và thực hiện tốt những quy định về đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt các chức năng xã hội của giáo dục, tích cực đóng góp phát triển giáo dục để giáo dục thực sự là động lực phát triển xã hội, có khả năng giữ mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường và gia đình, xã hội.

3. Cơ hội việc làm của người học sau tốt nghiệp

- Giảng dạy trong các trường phổ thông, trường Sư phạm, một số trường chuyên nghiệp có giảng dạy các môn âm nhạc.

- Chuyên viên trong các viện nghiên cứu

- Cán bộ làm công tác phong trào trong các cơ quan tuyên giáo, Đoàn, Đội, Hội.

- Có khả năng ca hát, đệm hát và có năng lực dàn dựng chương trình văn nghệ quần chúng

 4. Nhận thức và tư duy kiến thức của ngành Sư phạm Âm nhạc

4.1 Kiến thức cơ sở ngành

-  Kiến thức về lý thuyết âm nhạc cơ bản

-  Kiến thức về ký - xướng âm

-  Kiến thức về thanh nhạc

-  Nghệ thuật học đại cương

-  Kiến thức về nhạc cụ

-  Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa

4.2  Kiến thức ngành

- Lịch sử âm nhạc thế giới

- Lịch sử âm nhạc Việt Nam

- Phân tích tác phẩm 1

- Phân tích tác phẩm 2

- Hòa âm

- Hát đồng ca - hợp xướng

- Ca hát dân gian – cổ truyền

- Chỉ huy đồng ca, hợp xướng

- Đệm hát

- Múa và biên đạo múa

- Phương pháp dàn dựng chương trình tổng hợp

- Tâm lý học nghệ thuật

- Tiếng Anh chuyên ngành

- Mỹ học âm nhạc

- Nhạc cụ dân tộc

4.3. Kiến thức về rèn luyện NVSP, Thực tập sư phạm

- Thực tập sư phạm 1

- Thực tập sư phạm 2

4.4. Kiến thức tiên tiến/ nâng cao của ngành

- Kỹ năng tổng hợp

- Kỹ năng thực hành

 

Chuyên ngành: CỨ NHÂN SƯ PHẠM MỸ THUẬT

Đội ngũ giảng viên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật

TT

 

      HỌ VÀ TÊN

    CHUYÊN NGÀNH

ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL

1

 

ThS Dương Thị Lê

- Ngành Mỹ thuật

- Phương pháp dạy học Mỹ thuật

- Trợ lý công tác NCKH

0915213602

Lesptn68@yahoo.com.vn

2

 

ThS Đỗ Mạnh Hải

- Ngành Mỹ thuật

- Phương pháp dạy học Mỹ thuật

- Trợ lý công tác Đào tạo

0962075986

manhhaido@gmail.com

3

Ths. Dương Thu Trang

 Ngành Mỹ thuật

0946411989

245dtt@gmail.com

4


Ths. Đào Thu Trang

Ngành Mỹ thuật

01695308076

Huyentrang2905@gmail.com

5


CV  Ngạc Linh Chi

 CV văn phòng

 0913645977

Chivonghethuat123@gmail.com

 

1. Mục tiêu đào tạo

            Đào tạo cử nhân Sư phạm Mỹ thuật có chất lượng tốt, có khả năng giảng dạy bộ môn Mỹ thuật trong trường phổ thông, các trường Sư phạm và các trường chuyên nghiệp, có khả năng làm công tác đoàn, đội trong các cơ sở đào tạo, trường phổ thông, có khả năng làm công tác mỹ thuật ở trường, các cơ sở văn hoá, có khả năng  tự học, tham gia học tậpở bậc học cao hơn như chương trình đào tạo sau đại học...

2. Chuẩn đầu ra

            Sau 4 năm học sinh viên đạt được các yêu cầu sau đây:

2.1. Về kiến thức

Vận dụng được các kiến thức chung nền tảng thuộc khối kiến thức chung của Trường ĐHSP - ĐHTN vào nghề nghiệp và cuộc sống.

Vận dụng các kiến thức cơ bản về Mỹ thuật, nghệ thuật học đại cương, tri thức về môi trường và con người, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề Mỹ thuật và giảng dạy Mỹ thuật.

Áp dụng được những kiến thức cơ bản về Mỹ thuật chuyên ngành và các kiến thức bổ trợ vào việc thiết kế, tổ chức quá trình giảng dạy Mỹ thuật trong các nhà trường, hoạt động phong trào trong các tổ chức văn hóa.

Đánh giá được những học sinh có năng khiếu theo lứa tuổi, phân tích được trình độ đạt được của học sinh và xác định những nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động Mỹ thuật nhằm thực hiện công việc chuyên môn tương ứng với các vị trí công việc cụ thể..

Vận dụng kiến thức thu thập được từ các đợt đi  thực tế, thực tập sư phạm để giảng dạy ở các trường phổ thông, trường chuyên nghiệp, làm tư vấn giáo dục, nghiên cứu viên, công tác trong các cơ quan văn hóa phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

2.2. Về kỹ năng

2.2.1 Kỹ năng nghề nghiệp

- Có kỹ năng lập luận, tư duy, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực Mỹ thuật và giảng dạy Mỹ thuật.

- Có kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học, giáo dục Mỹ thuật, kỹ năng soạn giáo án, tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục thẩm mỹ phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học, nội dung giáo dục và đặc điểm trình độ nhận thức của người học.

- Tổ chức có hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục Mỹ thuật, tư vấn giáo dục và các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể. Đánh giá kết quả đạt được và chưa đạt được của những hoạt động đã tiến hành và có biện pháp điều chỉnh.

- Có thể nhận thức được bối cảnh xã hội, xu thế phát triển giáo dục trên thế giới và vận dụng sáng tạo vào hoạt động giáo dục Mỹ thuật, dạy học, tư vấn học đường, nghiên cứu khoa học.

- Có năng lực vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng đã được rèn luyện về dạy học Mỹ thuật.

1.2.2 Kỹ năng mềm

Có kỹ năng làm việc hợp tác, chia sẻ, hướng dẫn, tư vấn cho đồng nghiệp và người học, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cơ thể, có khả năng lắng nghe và thấu hiểu người học, cảm hóa, thuyết phục người học, có kỹ năng làm việc thông qua môi trường Elerning, có kỹ năng kiềm chế xúc cảm và xử lý linh hoạt sáng tạo các tình huống dạy học, giáo dục, có kỹ năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

Sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học và biết cách sử dụng các phần mềm tin học như Encore, Cubase, Golwave…bổ trợ cho hoạt động nghiên cứu Mỹ thuật.Có khả năng tự học thường xuyên và tự học suốt đời.

2.3. Về phẩm chất đạo đức

Có các phẩm chất đạo đức cá nhân tốt, biết chia sẻ với người học và đồng nghiệp, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định của địa phương, quy định về nhiệm vụ, quyền của nhà giáo. Có niềm tin sư phạm và thực hiện tốt những quy định về đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt các chức năng xã hội của giáo dục, tích cực đóng góp phát triển giáo dục để giáo dục thực sự là động lực phát triển xã hội, có khả năng giữ mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường và gia đình, xã hội.

3. Cơ hội việc làm của người học sau tốt nghiệp

- Giảng dạy trong các trường phổ thông, trường Sư phạm, một số trường chuyên nghiệp có giảng dạy các môn Mỹ thuật.

- Cán bộ làm công tác mỹ thuật trong các cơ quan văn hoá, Đoàn, Đội,

- Có khả năng thiết kế, thi công thông tin, quảng cáo

4. Nhận thức và tư duy kiến thức của ngành Sư phạm Mỹ thuật

4.1 Kiến thức cơ sở ngành

- Tiếng Anh chuyên ngành Mỹ thuật

- Giải phẫu tạo hình

- Luật xa gần

- Lịch sử Mĩ thuật Thế giới

- Lịch sử Mĩ thuật Việt Nam

- Mỹ học

- Mĩ thuật học đại cương

- Lịch sử văn minh Thế giới

- Phương pháp nghiên cứu khoa học (mỹ thuật)

4.2 Kiến thức ngành

- Hình hoạ 1,2,3,4,5,6

- Trang trí 1;2

- Bố cục - chất liệu màu bột

- Bố cục - chất liệu Lụa

- Bố cục - chất liệu Khắc gỗ

- Bố cục - chất liệu Sơn dầu

- Bố cục - chất liệu Sơn mài

- Điêu khắc

- Ký hoạ

- Thông tin quảng cáo

- Thiết kế thời trang

- Thực tế chuyên môn 1;2;3

4.3 Kiến thức Nghiệp vụ sư phạm

- Phựơng pháp dạy học Mĩ thuật 1

- Phựơng pháp dạy học Mĩ thuật 2

- Rèn luyên nghiệp vụ sư phạm

- Phương pháp tổ chức các hoạt động mĩ thuật

- Tâm lý học nghệ thuật

1.2.4 Thực tập sư phạm, khoá luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế

- Thực tập sư phạm 1

- Thực tập sư phạm 2

- Khoá luận tốt nghiệp

- Chuyên đề Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy mỹ thuật

- Chuyên đề trang trí nội, ngoại thất

- Chuyên đề Nghệ thuật sắp đặt

- Bố cục tranh sơn dầu

- Bố cục tranh lụa

- Bố cục tranh khắc gỗ

 

III. CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Quốc gia

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông Trung học.

Tuyển sinh Ngành Sư phạm Âm nhạc, các môn thi:

- Văn hoá: xét tuyển môn văn

- Môn thi thứ nhất: thi năng khiếu Thẩm âm - Tiết tấu (bốc thăm đề thi)

- Môn thi thứ hai: thi năng khiếu Thanh nhạc ( tự chọn 01 bài dân ca và 01 bài nhạc mới)

Tuyển sinh Ngành Sư phạm Mỹ thuật, các môn thi:

- Văn hoá: xét tuyển môn văn

- Môn thi thứ nhất: thi năng khiếu vẽ hình hoạ đen trắng: đầu tượng

-  Môn thi thứ hai: thi năng khiếu Vẽ tranh bố cục

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT

 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên