0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
311 Nguyễn thị hồng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/06/1999
******5664
SĐT: ******6968
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
13:23 26-06-2017
310 Ma Thị Phương Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/06/1999
******9079
SĐT: ******5267
Email: thuym * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
10:07 26-06-2017
309 Nguyễn Thúy Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/12/1999
******1711
SĐT: ******1810
Email: Nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
22:31 25-06-2017
308 Hoàng Thị Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/05/1999
******2085
SĐT: ******1534
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
22:23 25-06-2017
307 Nguyễn thị mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/12/1999
******6113
SĐT: ******8336
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:45 25-06-2017
306 Hoàng Thị Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/09/1999
******4490
SĐT: ******4917
Email: hoang * * * @gmail.com.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:35 25-06-2017
305 Trần Thị Ngọc Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/10/1999
******1970
SĐT: ******4643
Email: tranm * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:16 25-06-2017
304 Nguyễn Thùy Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/12/1999
******2868
SĐT: ******9091
Email: thuyl * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:29 25-06-2017
303 Phùng Thị Lệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/12/1999
******1820
SĐT: ******9320
Email: phung * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:05 25-06-2017
302 Bàn Thị Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/12/1999
******6137
SĐT: ******1232
Email: banth * * * @gmai.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:23 25-06-2017
300 Nguyễn thị nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/01/1999
******5918
SĐT: ******9707
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
13:04 25-06-2017
299 Ma Thị Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/09/1999
******9657
SĐT: ******3043
Email: trang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:51 25-06-2017
298 Nguyễn thu trà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/07/1999
******5877
SĐT: ******7827
Email: thutr * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:04 25-06-2017
297 Ngô Thị Quỳnh Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/08/1999
******4839
SĐT: ******6444
Email: ngoth * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:42 25-06-2017
296 Nguyễn thị huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/02/1999
******4955
SĐT: ******8949
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:22 25-06-2017
295 Lê Thị Gấm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/09/1999
******2956
SĐT: ******1097
Email: lenhu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:10 25-06-2017
294 ĐÀO NGỌC MINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/11/1999
******4079
SĐT: ******1917
Email: daoph * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:08 25-06-2017
293 Nguyễn Thị Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/11/1999
******1223
SĐT: ******6736
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:06 25-06-2017
292 Trần Thu Uyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/08/1999
******0445
SĐT: ******1762
Email: uyenh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:44 25-06-2017
291 Trần Thị Kim Loan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/07/1999
******4929
SĐT: ******3450
Email: loann * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:40 25-06-2017
289 Mùa Thị May
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/10/1999
******7663
SĐT: ******8617
Email: muama * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:27 25-06-2017
288 Bùi Thị Như Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/07/1999
******5125
SĐT: ******8199
Email: buiqu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
06:20 25-06-2017
287 Lò Thị ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/11/1999
******1835
SĐT: ******9325
Email: hihin * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
06:17 25-06-2017
286 Nguyễn thị thu bình
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/09/1999
******5478
SĐT: ******0665
Email: ciusu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
22:36 24-06-2017
285 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/03/1999
******5915
SĐT: ******9168
Email: ngoca * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:18 24-06-2017
284 Đồng Thị Diệp
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/09/1999
******1589
SĐT: ******9844
Email: diepd * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:53 24-06-2017
283 Lê Thị Thanh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/09/1999
******1420
SĐT: ******0921
Email: Thanh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:58 24-06-2017
282 HOÀNG MINH NGUYỆT
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/01/1999
******8518
SĐT: ******4725
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:37 24-06-2017
281 Nguyễn Thị Huế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/09/1999
******0038
SĐT: ******4686
Email: Nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:22 24-06-2017
280 Trân Thị Sao Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/07/1999
******3067
SĐT: ******3836
Email: mait7 * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:09 24-06-2017
Tổng số phiếu: 299