0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
354 Nguyễn Phúc Tiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/06/1995
******3951
SĐT: ******6536
Email: doske * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-li-ho
19:33 12-11-2017
353 Hoàng Ngọc Trung
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/03/1998
******7129
SĐT: ******0198
Email: trung * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-li-ho
19:22 24-08-2017
352 Lò văn linh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/02/1998
******8733
SĐT: ******3642
Email: lolin * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
13:32 14-08-2017
351 Nguyễ Minh Hiệu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/03/1998
******0787
SĐT: ******8020
Email: hieub * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
21:01 12-08-2017
350 Ban Văn Trình
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/06/1996
******0176
SĐT: ******5960
Email: bantr * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-li-ho
20:53 12-08-2017
349 Nùng văn chức
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/11/1999
******6544
SĐT: ******5934
Email: nungv * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
19:27 12-08-2017
348 Phan thị yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/09/1996
******5350
SĐT: ******7010
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
22:22 11-08-2017
347 Ngô thị kim oanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/12/1998
******0404
SĐT: ******7630
Email: Kimoa * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
18:18 10-08-2017
346 HOÀNG TRỌNG NGHĨA
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/05/1999
******0060
SĐT: ******.027
Email: thutr * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
15:30 09-08-2017
345 Nguyễn Thị Thu Lý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/09/1999
******2989
SĐT: ******9702
Email: leann * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
21:25 07-08-2017
344 Dương Thị nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/06/1999
******5010
SĐT: ******1884
Email: hahoa * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
22:46 02-08-2017
343 Đặng Thư Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/11/1999
******5213
SĐT: ******7982
Email: dangt * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
00:13 01-08-2017
342 Nguyễn Thanh Tùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/08/1999
******9446
SĐT: ******9732
Email: tungb * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
23:35 27-07-2017
341 Nông Thị Thái Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/04/1999
******6269
SĐT: ******0238
Email: bibic * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-li-ho
17:15 27-07-2017
340 LƯƠNG THỊ HUYỀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/11/1999
******7058
SĐT: ******0299
Email: hl163 * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
11:37 26-07-2017
339 Nguyễn Tiến Sơn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/05/1998
******3169
SĐT: ******7831
Email: 09629 * * * @tnu.edu.vn
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
15:15 24-07-2017
338 Phạm Đức Nhật
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/04/1999
******3528
SĐT: ******1999
Email: nhaty * * * @email.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
16:35 21-07-2017
337 Trịnh Trung Đức
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/01/1993
******4032
SĐT: ******3222
Email: tunko * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
09:13 21-07-2017
336 Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/04/1999
******0193
SĐT: ******7653
Email: huyen * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
07:40 21-07-2017
335 Nguyễn Anh Tú
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/06/1998
******2248
SĐT: ******6701
Email: Ntu70 * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
18:51 19-07-2017
334 Nguyễn Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/11/1999
******0773
SĐT: ******3892
Email: trang * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
16:08 19-07-2017
333 Trần Minh Đức
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/11/1992
******4044
SĐT: ******3111
Email: kuclu * * * @yahoo.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
15:47 19-07-2017
332 Nguyễn Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/10/1999
******4565
SĐT: ******7442
Email: trymy * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
08:33 18-07-2017
331 Trần Lâm Thắng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/09/1999
******4361
SĐT: ******1185
Email: tranl * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
08:12 18-07-2017
330 Vi Việt Hoàng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/01/1999
******5959
SĐT: ******1491
Email: thien * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
13:54 17-07-2017
329 Đậu Văn Lịch
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/03/1999
******5219
SĐT: ******6563
Email: hangs * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
08:16 17-07-2017
328 Nguyễn Ngọc Tới
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/10/1999
******1771
SĐT: ******0282
Email: minhn * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
08:14 17-07-2017
327 Nguyễn Huy Hoàn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/01/1999
******3084
SĐT: ******1120
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-li-ho
08:08 17-07-2017
326 Nguyễn Minh Hiếu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 31/12/1997
******2965
SĐT: ******2068
Email: tongh * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
08:03 17-07-2017
325 Lê Minh Hoàng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/09/1999
******2052
SĐT: ******5818
Email: tuanh * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-li-ho
07:57 17-07-2017
Tổng số phiếu: 341