0942009777 - 0982116208
Xét tuyển học bạ chỉ áp dụng cho đối tượng Đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất.
Thí sinh điền đầy đủ và chính xác thông tin dưới đây.
Các thông tin này sẽ được Nhà trường sử dụng để liên lạc và làm hồ sơ thi cho thí sinh.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN


B. THÔNG TIN KẾT QUẢ HỌC BẠ DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Các tổ hợp dùng để xét tuyển học bạ:
- Điểm xét tuyển = Điểm TB của Toán + Điểm TB của Hóa học + Điểm TB Sinh học + Điểm ưu tiên (nếu có)
- Hoặc Điểm xét tuyển = Điểm TB của Toán + Điểm TB của Vật lý + Điểm TB Hóa học + Điểm ưu tiên (nếu có)
- Điểm xét tuyển = Điểm TB của Ngữ văn + Điểm TB của Lịch sử + Điểm TB Địa lý + Điểm ưu tiên (nếu có)
  Môn 1 Môn 2 Môn 3
Điểm trung bình học kỳ 1
Điểm trung bình học kỳ 2
Điểm xét tuyển (TB)

C. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Xin vui lòng kiểm tra thật chính xác các thông tin phía trên 1 lần nữa trước khi nhấn nút đăng ký!