0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
11 Dương Thị Trà My
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/04/1999
******2938
SĐT: ******2241
Email: duong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
23:22 08-04-2017
10 Nguyễn Thị Thu Hường
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/08/1999
******4363
SĐT: ******8503
Email: kuteb * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:34 07-04-2017
9 Triệu Vân Trà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/12/1999
******5336
SĐT: ******5206
Email: tratr * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:37 07-04-2017
8 Nguyễn Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/03/1999
******8508
SĐT: ******6742
Email: linhs * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:09 07-04-2017
7 Nguyễn Thị Xoan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/09/1998
******5543
SĐT: ******8431
Email: xoanx * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
14:03 07-04-2017
6 Dương Thị Nhi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/1999
******2005
SĐT: ******3044
Email: nongt * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
10:31 07-04-2017
5 ĐẶNG THỊ LAN ANH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/05/1999
******1015
SĐT: ******8448
Email: huukh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
22:08 06-04-2017
4 Lý Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/04/1998
******2734
SĐT: ******2061
Email: linhk * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
10:43 06-04-2017
3 lý thị bạch
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/08/1999
******2301
SĐT: ******8879
Email: bachl * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:46 04-04-2017
2 Nông Thị Kim Chi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/10/1998
******2810
SĐT: ******8844
Email: kimch * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:39 04-04-2017
1 Diệp mai vân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/10/1999
******3861
SĐT: ******6896
Email: nkieu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:09 04-04-2017
Tổng số phiếu: 341