0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
324 Hứa Văn Thành
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/1998
******4984
SĐT: ******3851
Email: huath * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
07:54 17-07-2017
322 dương thị yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/04/1998
******8112
SĐT: ******9841
Email: locye * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
22:20 15-07-2017
321 Trần Thị Yến Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/10/1999
******3706
SĐT: ******0621
Email: cotam * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
17:26 15-07-2017
320 Lâm Hồng Nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/1999
******2061
SĐT: ******0328
Email: lamho * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
17:43 14-07-2017
319 Ngô Thị Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/02/1999
******9426
SĐT: ******6214
Email: huech * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-li-ho
21:24 13-07-2017
318 Lăng Thị Vân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/04/1998
******8856
SĐT: ******2805
Email: langt * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
18:32 11-07-2017
317 cu a tua
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/01/1998
******0864
SĐT: ******4332
Email: cutua * * * @domain.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
11:47 11-07-2017
316 Đỗ thị lượt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/04/1999
******3326
SĐT: ******0217
Email: luots * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-li-ho
19:32 10-07-2017
315 Giáp Thị Luyến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/04/1999
******4551
SĐT: ******7642
Email: giapl * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
10:28 10-07-2017
314 Hà Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/02/1999
******4658
SĐT: ******7187
Email: hlinh * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
14:24 06-07-2017
313 Bùi Thị Thanh Xuân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/11/1999
******0623
SĐT: ******2175
Email: daoth * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-li-ho
20:54 04-07-2017
312 Hoàng Thị Thắm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/07/1998
******6572
SĐT: ******6770
Email: thamh * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
06:48 28-06-2017
311 Nguyễn thị hồng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/06/1999
******5664
SĐT: ******6968
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
13:23 26-06-2017
310 Ma Thị Phương Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/06/1999
******9079
SĐT: ******5267
Email: thuym * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
10:07 26-06-2017
309 Nguyễn Thúy Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/12/1999
******1711
SĐT: ******1810
Email: Nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
22:31 25-06-2017
308 Hoàng Thị Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/05/1999
******2085
SĐT: ******1534
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
22:23 25-06-2017
307 Nguyễn thị mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/12/1999
******6113
SĐT: ******8336
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:45 25-06-2017
306 Hoàng Thị Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/09/1999
******4490
SĐT: ******4917
Email: hoang * * * @gmail.com.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:35 25-06-2017
305 Trần Thị Ngọc Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/10/1999
******1970
SĐT: ******4643
Email: tranm * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:16 25-06-2017
304 Nguyễn Thùy Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/12/1999
******2868
SĐT: ******9091
Email: thuyl * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:29 25-06-2017
303 Phùng Thị Lệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/12/1999
******1820
SĐT: ******9320
Email: phung * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:05 25-06-2017
302 Bàn Thị Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/12/1999
******6137
SĐT: ******1232
Email: banth * * * @gmai.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:23 25-06-2017
300 Nguyễn thị nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/01/1999
******5918
SĐT: ******9707
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
13:04 25-06-2017
299 Ma Thị Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/09/1999
******9657
SĐT: ******3043
Email: trang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:51 25-06-2017
298 Nguyễn thu trà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/07/1999
******5877
SĐT: ******7827
Email: thutr * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:04 25-06-2017
297 Ngô Thị Quỳnh Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/08/1999
******4839
SĐT: ******6444
Email: ngoth * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:42 25-06-2017
296 Nguyễn thị huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/02/1999
******4955
SĐT: ******8949
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:22 25-06-2017
295 Lê Thị Gấm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/09/1999
******2956
SĐT: ******1097
Email: lenhu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:10 25-06-2017
294 ĐÀO NGỌC MINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/11/1999
******4079
SĐT: ******1917
Email: daoph * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:08 25-06-2017
293 Nguyễn Thị Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/11/1999
******1223
SĐT: ******6736
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:06 25-06-2017
Tổng số phiếu: 341