0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
279 Khang Thị Chư
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/07/1999
******8111
SĐT: ******0652
Email: sungt * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:04 24-06-2017
278 triệu thị quyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/07/1999
******9967
SĐT: ******7835
Email: trieu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
12:46 24-06-2017
277 Trần Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/05/1999
******4276
SĐT: ******7148
Email: trang * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
12:21 24-06-2017
276 Vũ Thị Giang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/05/1999
******8559
SĐT: ******4695
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
11:39 24-06-2017
275 Hoàng Quỳnh Nhi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/02/1999
******7994
SĐT: ******5373
Email: yenhe * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
11:34 24-06-2017
274 Đỗ Thị Như Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/12/1999
******9289
SĐT: ******3226
Email: dophu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
11:31 24-06-2017
273 Dương Thanh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/06/1999
******1929
SĐT: ******0314
Email: thanh * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
11:31 24-06-2017
272 Lưu Thị Hường
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/03/1999
******1530
SĐT: ******8965
Email: luuhu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:49 23-06-2017
271 HÀ THỊ HỢP
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/02/1999
******3826
SĐT: ******6546
Email: hathi * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:38 23-06-2017
270 Bàng Ngọc Bích
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/01/1999
******2825
SĐT: ******1467
Email: bangb * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
12:24 23-06-2017
269 Trần Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/10/1999
******1234
SĐT: ******6148
Email: trant * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:49 21-06-2017
268 Dương Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/05/1999
******8506
SĐT: ******6734
Email: linhc * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:02 21-06-2017
267 TRIỆU THỊ NẢI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/03/1999
******2754
SĐT: ******4365
Email: trieu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:45 21-06-2017
266 Dương Thị Ngọc Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/11/1999
******0843
SĐT: ******3595
Email: Anhdu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:17 21-06-2017
265 Khang Thị Sua
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/02/1999
******6451
SĐT: ******8560
Email: khang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:17 21-06-2017
264 Hoàng Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/10/1999
******8809
SĐT: ******7817
Email: trieu * * * @icloud.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
23:40 20-06-2017
263 Lục Thị Phương Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/04/1999
******9319
SĐT: ******6692
Email: lucth * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
23:18 20-06-2017
262 PHAN THỊ PHƯƠNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/12/1998
******2870
SĐT: ******3057
Email: phuon * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:15 20-06-2017
261 Phùng Minh Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/1998
******1332
SĐT: ******9361
Email: 1Phun * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:29 20-06-2017
260 Hạ Thị Ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/11/1999
******1333
SĐT: ******2055
Email: hanga * * * @email.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:26 20-06-2017
259 Phạm Thị Hậu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/1999
******0906
SĐT: ******4726
Email: Chipk * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:53 20-06-2017
258 Nguyễn Thị Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/02/1999
******7719
SĐT: ******9732
Email: thaov * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:52 19-06-2017
257 Lương Thị Na
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/02/1999
******1572
SĐT: ******9148
Email: luong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:36 19-06-2017
256 Ma Thị Tin
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/04/1999
******4387
SĐT: ******8392
Email: mathi * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:48 19-06-2017
255 Phạm Vĩnh Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/02/1999
******9659
SĐT: ******9315
Email: phaml * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:01 19-06-2017
254 Vũ Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1999
******9853
SĐT: ******7278
Email: vuthi * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:43 19-06-2017
253 Đinh Thị Như Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/09/1999
******8839
SĐT: ******2399
Email: phuon * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
11:00 19-06-2017
252 Phạm Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/08/1999
******3409
SĐT: ******5527
Email: linhs * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:39 19-06-2017
251 Thạch Thị Hiên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/01/1999
******4180
SĐT: ******0220
Email: hienh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:36 19-06-2017
250 Hoàng Thị Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/10/1999
******0202
SĐT: ******7790
Email: htphu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:28 19-06-2017
Tổng số phiếu: 299