0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
292 Trần Thu Uyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/08/1999
******0445
SĐT: ******1762
Email: uyenh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:44 25-06-2017
291 Trần Thị Kim Loan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/07/1999
******4929
SĐT: ******3450
Email: loann * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:40 25-06-2017
289 Mùa Thị May
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/10/1999
******7663
SĐT: ******8617
Email: muama * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:27 25-06-2017
288 Bùi Thị Như Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/07/1999
******5125
SĐT: ******8199
Email: buiqu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
06:20 25-06-2017
287 Lò Thị ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/11/1999
******1835
SĐT: ******9325
Email: hihin * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
06:17 25-06-2017
286 Nguyễn thị thu bình
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/09/1999
******5478
SĐT: ******0665
Email: ciusu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
22:36 24-06-2017
285 Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/03/1999
******5915
SĐT: ******9168
Email: ngoca * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:18 24-06-2017
284 Đồng Thị Diệp
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/09/1999
******1589
SĐT: ******9844
Email: diepd * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:53 24-06-2017
283 Lê Thị Thanh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/09/1999
******1420
SĐT: ******0921
Email: Thanh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:58 24-06-2017
282 HOÀNG MINH NGUYỆT
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/01/1999
******8518
SĐT: ******4725
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:37 24-06-2017
281 Nguyễn Thị Huế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/09/1999
******0038
SĐT: ******4686
Email: Nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:22 24-06-2017
280 Trân Thị Sao Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/07/1999
******3067
SĐT: ******3836
Email: mait7 * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:09 24-06-2017
279 Khang Thị Chư
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/07/1999
******8111
SĐT: ******0652
Email: sungt * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:04 24-06-2017
278 triệu thị quyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/07/1999
******9967
SĐT: ******7835
Email: trieu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
12:46 24-06-2017
277 Trần Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/05/1999
******4276
SĐT: ******7148
Email: trang * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
12:21 24-06-2017
276 Vũ Thị Giang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/05/1999
******8559
SĐT: ******4695
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
11:39 24-06-2017
275 Hoàng Quỳnh Nhi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/02/1999
******7994
SĐT: ******5373
Email: yenhe * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
11:34 24-06-2017
274 Đỗ Thị Như Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/12/1999
******9289
SĐT: ******3226
Email: dophu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
11:31 24-06-2017
273 Dương Thanh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/06/1999
******1929
SĐT: ******0314
Email: thanh * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
11:31 24-06-2017
272 Lưu Thị Hường
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/03/1999
******1530
SĐT: ******8965
Email: luuhu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:49 23-06-2017
271 HÀ THỊ HỢP
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/02/1999
******3826
SĐT: ******6546
Email: hathi * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:38 23-06-2017
270 Bàng Ngọc Bích
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/01/1999
******2825
SĐT: ******1467
Email: bangb * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
12:24 23-06-2017
269 Trần Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/10/1999
******1234
SĐT: ******6148
Email: trant * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:49 21-06-2017
268 Dương Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/05/1999
******8506
SĐT: ******6734
Email: linhc * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:02 21-06-2017
267 TRIỆU THỊ NẢI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/03/1999
******2754
SĐT: ******4365
Email: trieu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:45 21-06-2017
266 Dương Thị Ngọc Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/11/1999
******0843
SĐT: ******3595
Email: Anhdu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:17 21-06-2017
265 Khang Thị Sua
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/02/1999
******6451
SĐT: ******8560
Email: khang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:17 21-06-2017
264 Hoàng Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/10/1999
******8809
SĐT: ******7817
Email: trieu * * * @icloud.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
23:40 20-06-2017
263 Lục Thị Phương Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/04/1999
******9319
SĐT: ******6692
Email: lucth * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
23:18 20-06-2017
262 PHAN THỊ PHƯƠNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/12/1998
******2870
SĐT: ******3057
Email: phuon * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:15 20-06-2017
Tổng số phiếu: 341