0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
218 NGUYỄN MAI KHANH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/10/1999
******8926
SĐT: ******4374
Email: khanh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:39 14-06-2017
217 TRỊNH HUYỀN NHUNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/1999
******3509
SĐT: ******3714
Email: 01652 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:38 14-06-2017
216 DIỆP THỊ PHƯƠNG THẢO
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/10/1999
******4486
SĐT: ******9591
Email: 01676 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:36 14-06-2017
215 TẠ THỊ THU
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/09/1999
******9344
SĐT: ******6488
Email: 01635 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:31 14-06-2017
214 NGUYỄN THỊ MINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/06/1999
******6109
SĐT: ******2915
Email: 01626 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:30 14-06-2017
213 DƯƠNG KIỀU CHÂM
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/01/1999
******8992
SĐT: ******5745
Email: duong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:28 14-06-2017
212 LƯƠNG LAN CHINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/04/1999
******1934
SĐT: ******3499
Email: 09737 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:25 14-06-2017
211 LIÊU THỊ THANH PHƯƠNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/11/1999
******0444
SĐT: ******8438
Email: 01678 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:23 14-06-2017
210 MÃ THỊ THÙY
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/11/1999
******4463
SĐT: ******8490
Email: 01674 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:22 14-06-2017
209 DƯƠNG THỊ LOAN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/09/1999
******4447
SĐT: ******1538
Email: 01648 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:20 14-06-2017
208 TRƯƠNG THỊ HỘI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/05/1999
******4451
SĐT: ******2774
Email: 01647 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:18 14-06-2017
207 HOÀNG HÀ THỨC
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/05/1999
******4461
SĐT: ******2542
Email: 09772 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:16 14-06-2017
206 TRẦN THỊ NGỌC HÂN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/06/1999
******0281
SĐT: ******3894
Email: 01636 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:14 14-06-2017
205 ĐÀO THỊ THÚY MAI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/09/1999
******1747
SĐT: ******5174
Email: 09643 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:12 14-06-2017
204 LÝ THUÝ VINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/11/1998
******3914
SĐT: ******9282
Email: 01298 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:10 14-06-2017
203 TẨN TẢ MẨY
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/07/1999
******9198
SĐT: ******4354
Email: 01658 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:07 14-06-2017
202 Khương Diệu Mỹ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/12/1999
******5971
SĐT: ******1959
Email: khuon * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:00 14-06-2017
201 Dương Thị Nhật Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/07/1999
******5944
SĐT: ******0917
Email: quant * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:48 14-06-2017
200 Triệu Thị Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/07/1999
******5286
SĐT: ******7095
Email: trieu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:33 14-06-2017
199 Ngô Minh Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/05/1999
******5393
SĐT: ******9609
Email: minht * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
00:56 14-06-2017
198 Lý Thị Liễu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/09/1999
******4788
SĐT: ******4017
Email: nguye * * * @huunghit78.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:53 13-06-2017
197 Lò Thị Poóng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/07/1999
******1288
SĐT: ******7141
Email: lothi * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:51 13-06-2017
196 Hoàng Thị Phương Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/04/1999
******9545
SĐT: ******2887
Email: thaon * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
13:54 13-06-2017
195 NGUYỄN THỊ HÀ VI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/07/1999
******2054
SĐT: ******4873
Email: mysun * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:52 13-06-2017
194 nguyễn phương nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/10/1999
******4028
SĐT: ******1879
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:11 12-06-2017
193 Nguyên Thị Đức Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/08/1999
******8770
SĐT: ******9405
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:30 12-06-2017
192 Trần Thị Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/07/1999
******2918
SĐT: ******6493
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:49 12-06-2017
191 Lý Thị Thêm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/04/1999
******9883
SĐT: ******7296
Email: lythe * * * @gmail.com.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
14:39 12-06-2017
190 Lăng Thị Mến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/12/1999
******0371
SĐT: ******7562
Email: ngocm * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:54 11-06-2017
189 Triệu Thị Thanh Tâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/09/1999
******0367
SĐT: ******6535
Email: thanh * * * @gmail.com.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:41 11-06-2017
Tổng số phiếu: 299