0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
261 Phùng Minh Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/1998
******1332
SĐT: ******9361
Email: 1Phun * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:29 20-06-2017
260 Hạ Thị Ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/11/1999
******1333
SĐT: ******2055
Email: hanga * * * @email.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:26 20-06-2017
259 Phạm Thị Hậu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/1999
******0906
SĐT: ******4726
Email: Chipk * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:53 20-06-2017
258 Nguyễn Thị Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/02/1999
******7719
SĐT: ******9732
Email: thaov * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:52 19-06-2017
257 Lương Thị Na
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/02/1999
******1572
SĐT: ******9148
Email: luong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:36 19-06-2017
256 Ma Thị Tin
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/04/1999
******4387
SĐT: ******8392
Email: mathi * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:48 19-06-2017
255 Phạm Vĩnh Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/02/1999
******9659
SĐT: ******9315
Email: phaml * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:01 19-06-2017
254 Vũ Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1999
******9853
SĐT: ******7278
Email: vuthi * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:43 19-06-2017
253 Đinh Thị Như Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/09/1999
******8839
SĐT: ******2399
Email: phuon * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
11:00 19-06-2017
252 Phạm Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/08/1999
******3409
SĐT: ******5527
Email: linhs * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:39 19-06-2017
251 Thạch Thị Hiên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/01/1999
******4180
SĐT: ******0220
Email: hienh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:36 19-06-2017
250 Hoàng Thị Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/10/1999
******0202
SĐT: ******7790
Email: htphu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:28 19-06-2017
249 Phạm Thị Hồng Thắm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/10/1999
******2888
SĐT: ******9551
Email: pthth * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:21 19-06-2017
248 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/11/1999
******7083
SĐT: ******7358
Email: ngocs * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
23:59 18-06-2017
247 Tạ Thị Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/04/1999
******5216
SĐT: ******6032
Email: mrtra * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
22:53 18-06-2017
246 LÒ THỊ HÀ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/10/1999
******9025
SĐT: ******7239
Email: setha * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
11:04 18-06-2017
245 Đoàn Kiều My
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/04/1999
******9819
SĐT: ******0449
Email: timer * * * @gmail.con
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
22:30 17-06-2017
244 Trịnh Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/08/1999
******3769
SĐT: ******7993
Email: Tt567 * * * @outlook.com.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:15 17-06-2017
243 Chu Thị Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/11/1998
******1544
SĐT: ******5221
Email: chuhu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:27 17-06-2017
242 ĐỖ BẢO NGỌC
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/10/1999
******4028
SĐT: ******0352
Email: dongo * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:24 17-06-2017
241 Bàn Thị Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/02/1999
******1601
SĐT: ******9205
Email: trang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:06 17-06-2017
240 Lưu Thị Thiên Tâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/03/1999
******1339
SĐT: ******4513
Email: thien * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:06 17-06-2017
239 Hoàng Tiểu Mây
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/04/1999
******1462
SĐT: ******5384
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:03 17-06-2017
238 LƯU THỊ PHƯƠNG THẢO
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/04/1999
******4021
SĐT: ******3699
Email: thaop * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:31 17-06-2017
237 NÔNG THỊ TƯƠI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/09/1999
******9562
SĐT: ******0251
Email: 01652 * * * @tnu.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:36 17-06-2017
236 LÊ THỊ THÚY
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/09/1999
******6351
SĐT: ******5702
Email: 09667 * * * @tnu.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:33 17-06-2017
235 Đặng Thị Thu Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/03/1999
******1933
SĐT: ******3205
Email: thuha * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
12:52 17-06-2017
234 Hờ Thị Cáng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/01/1999
******8123
SĐT: ******6729
Email: hocan * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
14:05 16-06-2017
233 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/08/1999
******2036
SĐT: ******9711
Email: tramm * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:53 16-06-2017
232 lò thị chuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/07/1999
******0297
SĐT: ******8155
Email: lothi * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
06:21 16-06-2017
Tổng số phiếu: 341