0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
231 Đỗ Thị Thu Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/01/1999
******1158
SĐT: ******4962
Email: dohuy * * * @gmai.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:47 15-06-2017
230 Nguyễn Thị Luyến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/08/1999
******1190
SĐT: ******6494
Email: luyen * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:42 15-06-2017
229 Hoàng Thị Lan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/09/1999
******8756
SĐT: ******0302
Email: Hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:07 15-06-2017
227 Nguyễn Thị Cúc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/12/1999
******1955
SĐT: ******9506
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:42 15-06-2017
226 Nguyễn Văn Hai
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/01/1999
******1126
SĐT: ******9333
Email: haika * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
08:24 15-06-2017
225 Đoàn thị duyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/11/1999
******1188
SĐT: ******8719
Email: doand * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
19:08 14-06-2017
224 VŨ THỊ HUYỀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/09/1999
******3110
SĐT: ******3315
Email: 01634 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:48 14-06-2017
223 NGUYỄN THỊ LAN ANH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/08/1999
******3217
SĐT: ******4884
Email: 01693 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:47 14-06-2017
222 NGUYỄN THỊ MINH THƯ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/02/1999
******2700
SĐT: ******2741
Email: 09733 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:46 14-06-2017
221 NGUYỄN THU HÀ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/03/1999
******3639
SĐT: ******4910
Email: 09845 * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:44 14-06-2017
220 NGUYỄN THỊ QUỲNH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/11/1999
******1183
SĐT: ******2572
Email: 09686 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:43 14-06-2017
219 NGUYỄN THỊ ANH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/09/1999
******3237
SĐT: ******1840
Email: 01686 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:41 14-06-2017
218 NGUYỄN MAI KHANH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/10/1999
******8926
SĐT: ******4374
Email: khanh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:39 14-06-2017
217 TRỊNH HUYỀN NHUNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/1999
******3509
SĐT: ******3714
Email: 01652 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:38 14-06-2017
216 DIỆP THỊ PHƯƠNG THẢO
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/10/1999
******4486
SĐT: ******9591
Email: 01676 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:36 14-06-2017
215 TẠ THỊ THU
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/09/1999
******9344
SĐT: ******6488
Email: 01635 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:31 14-06-2017
214 NGUYỄN THỊ MINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/06/1999
******6109
SĐT: ******2915
Email: 01626 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:30 14-06-2017
213 DƯƠNG KIỀU CHÂM
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/01/1999
******8992
SĐT: ******5745
Email: duong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:28 14-06-2017
212 LƯƠNG LAN CHINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/04/1999
******1934
SĐT: ******3499
Email: 09737 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:25 14-06-2017
211 LIÊU THỊ THANH PHƯƠNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/11/1999
******0444
SĐT: ******8438
Email: 01678 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:23 14-06-2017
210 MÃ THỊ THÙY
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/11/1999
******4463
SĐT: ******8490
Email: 01674 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:22 14-06-2017
209 DƯƠNG THỊ LOAN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/09/1999
******4447
SĐT: ******1538
Email: 01648 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:20 14-06-2017
208 TRƯƠNG THỊ HỘI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/05/1999
******4451
SĐT: ******2774
Email: 01647 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:18 14-06-2017
207 HOÀNG HÀ THỨC
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/05/1999
******4461
SĐT: ******2542
Email: 09772 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:16 14-06-2017
206 TRẦN THỊ NGỌC HÂN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/06/1999
******0281
SĐT: ******3894
Email: 01636 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:14 14-06-2017
205 ĐÀO THỊ THÚY MAI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/09/1999
******1747
SĐT: ******5174
Email: 09643 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:12 14-06-2017
204 LÝ THUÝ VINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/11/1998
******3914
SĐT: ******9282
Email: 01298 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:10 14-06-2017
203 TẨN TẢ MẨY
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/07/1999
******9198
SĐT: ******4354
Email: 01658 * * * @ts.edu.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:07 14-06-2017
202 Khương Diệu Mỹ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/12/1999
******5971
SĐT: ******1959
Email: khuon * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:00 14-06-2017
201 Dương Thị Nhật Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/07/1999
******5944
SĐT: ******0917
Email: quant * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:48 14-06-2017
Tổng số phiếu: 341