0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
188 Hoàng Thị Đầm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/04/1999
******9031
SĐT: ******0791
Email: Dam9x * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:58 11-06-2017
187 Triệu Thị Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/09/1999
******8857
SĐT: ******9934
Email: thaot * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:23 11-06-2017
186 Trần Thị Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/03/1999
******1255
SĐT: ******0645
Email: tranh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:45 10-06-2017
185 Trần Khánh Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/11/1999
******1297
SĐT: ******1793
Email: tranh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:25 10-06-2017
184 Lục Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/10/1999
******2030
SĐT: ******2077
Email: lucng * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
19:44 10-06-2017
183 Nguyễn Thị Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/02/1999
******9444
SĐT: ******4855
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:12 10-06-2017
182 Nguyễn Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/06/1999
******5915
SĐT: ******2989
Email: linhk * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:26 10-06-2017
181 Lương Thị phương cúc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/10/1999
******0440
SĐT: ******9166
Email: cucco * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
14:47 10-06-2017
180 Đặng Lan Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/10/1999
******4822
SĐT: ******1833
Email: dangl * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:18 10-06-2017
179 Lường Thị Giang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/10/1999
******3815
SĐT: ******3489
Email: giang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:22 09-06-2017
178 Diệp Thị Hoai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/11/1999
******2078
SĐT: ******1180
Email: diepm * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:25 09-06-2017
177 Phan Thị Kiều Oanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/08/1999
******1197
SĐT: ******1394
Email: oanhk * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
05:57 09-06-2017
176 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/07/1999
******7558
SĐT: ******8040
Email: thanh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:52 08-06-2017
175 Nguyễn Thị Hoài Lâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/09/1999
******6816
SĐT: ******0733
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:34 08-06-2017
174 SÙNG THỊ PÀNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/09/1998
******6437
SĐT: ******5592
Email: hmong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:11 08-06-2017
173 Hoàng Thị Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/10/1999
******9922
SĐT: ******6493
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:24 08-06-2017
172 PHẠM THỊ THÙY TRANG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/11/1999
******2919
SĐT: ******6617
Email: phamo * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
14:31 08-06-2017
171 ĐINH THỊ MINH ANH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/02/1999
******9774
SĐT: ******2760
Email: 01656 * * * @fb.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
14:28 08-06-2017
170 Lê Thị Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/07/1999
******7727
SĐT: ******9004
Email: tle72 * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
14:02 08-06-2017
169 Đỗ Thùy Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/09/1999
******1485
SĐT: ******1749
Email: dothu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
19:58 07-06-2017
168 HOÀNG THỊ DUNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/10/1999
******1351
SĐT: ******2035
Email: huand * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:56 06-06-2017
167 Phạm Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/11/1999
******2672
SĐT: ******8129
Email: phamn * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
13:27 06-06-2017
166 Nông Thị Phương Uyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/03/1999
******8412
SĐT: ******4278
Email: Lekha * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:36 06-06-2017
165 LƯƠNG NGỌC SƠN
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/08/1994
******3762
SĐT: ******4100
Email: luong * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-li-ho
09:33 06-06-2017
164 NGUYỄN NGỌC HÀ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/05/1992
******1263
SĐT: ******4555
Email: 09789 * * * @fb.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: to-ho-si
09:25 06-06-2017
162 Ðỗ Thị Dịu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/06/1999
******7562
SĐT: ******1357
Email: dothi * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
Xét học bạ
Tổ hợp môn: va-su-di
09:20 06-06-2017
163 Trần Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/07/1999
******8112
SĐT: ******0168
Email: queen * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:20 06-06-2017
161 Trương Thị Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/01/1998
******9971
SĐT: ******5796
Email: truon * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
08:26 06-06-2017
160 Trương Ngọc Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/01/1998
******7472
SĐT: ******7430
Email: truon * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:33 05-06-2017
159 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THU
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/10/1999
******2946
SĐT: ******7656
Email: dangt * * * @gmai.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:22 05-06-2017
Tổng số phiếu: 299