0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
67 Hoàng Thị Liêm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/06/1999
******2384
SĐT: ******6842
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:34 28-04-2017
65 Đỗ Thị Thu Huế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/07/1999
******9551
SĐT: ******7588
Email: huemu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:23 28-04-2017
64 Hoàng Thị Minh Nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/11/1999
******9198
SĐT: ******2547
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:20 28-04-2017
63 Triệu Thị Sim
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/08/1999
******9765
SĐT: ******3097
Email: trieu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:08 28-04-2017
62 Nguyễn Thị Nụ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/10/1998
******1128
SĐT: ******4531
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:01 28-04-2017
61 Nguyễn Thị Xoan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/10/1999
******8011
SĐT: ******1787
Email: nhim1 * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:34 28-04-2017
60 Bế Thị Nhâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/03/1998
******6516
SĐT: ******6384
Email: bunbu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:38 27-04-2017
59 Dương Thị Thắm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/11/1998
******1386
SĐT: ******6782
Email: thamt * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:52 25-04-2017
58 Dương Thị Trang Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1999
******5627
SĐT: ******4163
Email: linhl * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:28 25-04-2017
57 Chu Thị Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/07/1999
******6166
SĐT: ******5112
Email: maime * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:34 25-04-2017
56 Phan Thị Bích
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/03/1999
******9638
SĐT: ******0815
Email: phanb * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:32 25-04-2017
55 Nguyễn Thị Hải Tuyến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/08/1999
******2759
SĐT: ******5337
Email: haitu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
05:40 25-04-2017
54 Giàng Thị Hủ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/01/1999
******6292
SĐT: ******3343
Email: giang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
22:16 23-04-2017
53 Nguyễn Thị Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/08/1999
******5538
SĐT: ******1066
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:35 22-04-2017
52 Lưu Khánh Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/11/1999
******8935
SĐT: ******9216
Email: phamt * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:17 22-04-2017
51 Dương Thị Hồng Hạnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/05/1999
******1782
SĐT: ******2838
Email: hongh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:11 21-04-2017
50 phạm thanh huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/12/1999
******1761
SĐT: ******0170
Email: phamd * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:37 21-04-2017
49 Nguyễn Thị Hiên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/12/1999
******9043
SĐT: ******3614
Email: hien2 * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
06:55 21-04-2017
48 Lê Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/01/1999
******1899
SĐT: ******7544
Email: lelin * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:04 20-04-2017
47 Đào Thị Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/07/1999
******7119
SĐT: ******8275
Email: daoth * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
13:08 20-04-2017
46 Đồng Thị Kim Oanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/04/1998
******2731
SĐT: ******8943
Email: dongt * * * @gmai.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:36 19-04-2017
45 Lường Thị Linh Ly
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/08/1999
******7232
SĐT: ******3132
Email: linhl * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
19:11 19-04-2017
43 Hoàng Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/01/1999
******9762
SĐT: ******4908
Email: Hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
13:02 17-04-2017
42 Triệu Thị Hà Vy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/10/1999
******2725
SĐT: ******5559
Email: Trieu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:17 16-04-2017
41 Hoàng Thị Lan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/09/1998
******3688
SĐT: ******4400
Email: lancb * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:16 16-04-2017
40 Lương Thị Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/02/1999
******5214
SĐT: ******3876
Email: baola * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
10:15 16-04-2017
39 Hà Thị Thuý Mận
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/03/1999
******5353
SĐT: ******9740
Email: hathu * * * @icloud.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
07:59 16-04-2017
38 Triệu Quỳnh Thư
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/02/1999
******2707
SĐT: ******7482
Email: thinh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
21:56 14-04-2017
37 Nông Thị Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/08/1999
******4516
SĐT: ******9735
Email: nongh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:38 14-04-2017
36 Vương Thị Minh Phượng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/09/1999
******2728
SĐT: ******0895
Email: minhp * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
19:19 14-04-2017
Tổng số phiếu: 299