0942009777 - 0982116208

HẠN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN HẾT NGÀY 25/06/2017

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký 1 lần, nếu có sai sót hay cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ SĐT 0942.009.777 trong giờ hành chính

Đã hết thời gian đăng ký thi năng khiếu trực tuyến.

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
110 Bùi Hoàng Trà My
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/12/1999
******4497
SĐT: ******2657
Email: buiho * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
10:42 22-05-2017
109 Trần Thị Hậu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/1999
******7257
SĐT: ******8092
Email: phuon * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
10:37 21-05-2017
108 Hà Minh Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/10/1999
******1396
SĐT: ******9674
Email: minhn * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:36 20-05-2017
107 Nguyễn Thị Thùy Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/05/1999
******2829
SĐT: ******3425
Email: nttln * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
11:45 20-05-2017
106 TRẦN THỊ THẮM
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/03/1999
******8114
SĐT: ******6820
Email: Trant * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
10:30 20-05-2017
105 NGUYỄN THỊ ĐIỆP
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/03/1999
******6190
SĐT: ******0226
Email: luuho * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:52 19-05-2017
104 LÒ THỊ TUYỀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/10/1999
******1346
SĐT: ******1304
Email: luong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
17:29 18-05-2017
103 VŨ THỊ HỒNG THẮM
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/04/1999
******2893
SĐT: ******9418
Email: vuhon * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:36 18-05-2017
102 Lương Phượng Lan Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/12/1999
******4286
SĐT: ******4693
Email: enene * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
12:36 18-05-2017
101 TRẦN THÙY LINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/08/1999
******6832
SĐT: ******2109
Email: trant * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
14:30 17-05-2017
100 Lê Thị Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/10/1999
******1795
SĐT: ******1837
Email: hoale * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
13:29 17-05-2017
99 LÔ THỊ VIỆT THÁI
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/02/1999
******0363
SĐT: ******0595
Email: lothi * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
16:35 16-05-2017
98 Vi Thị Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/10/1999
******1159
SĐT: ******5815
Email: vingo * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
13:18 16-05-2017
97 Mùng Thị Diễm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/04/1998
******5244
SĐT: ******1375
Email: mungd * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:04 16-05-2017
96 Vũ Thị Lan Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/10/1999
******4885
SĐT: ******0358
Email: lanan * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:03 16-05-2017
94 LỘC THÙY LINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/05/1999
******3564
SĐT: ******6902
Email: locth * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:01 15-05-2017
93 ĐẶNG MÚI NẢY
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/10/1999
******2804
SĐT: ******1453
Email: mydan * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
14:59 15-05-2017
92 NGUYỄN NGỌC LAN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/10/1999
******4601
SĐT: ******0860
Email: ngocl * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
14:50 15-05-2017
91 SÙNG THỊ TÊNH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/05/1999
******2300
SĐT: ******0210
Email: nhete * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
19:04 13-05-2017
90 NGUYẾN THỊ NGỌC ANH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/12/1999
******4067
SĐT: ******0289
Email: ngoca * * * @gmail.com
Sư phạm Âm nhạc
Môn NK1: Thẩm âm & tiết tấu
Môn NK2: Hát
12:39 13-05-2017
89 Đao Thị Thuận
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/10/1999
******1287
SĐT: ******.076
Email: daoth * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:40 11-05-2017
88 NGÂN THÙY LINH
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/06/1999
******2977
SĐT: ******7350
Email: ngant * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
15:34 11-05-2017
87 LÊ THỊ THU HIỀN
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/07/1999
******8891
SĐT: ******7728
Email: hiend * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
14:48 11-05-2017
86 Nguyễn Thị Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/10/1999
******7212
SĐT: ******7141
Email: dangt * * * @yahoo.com.vn
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:47 10-05-2017
85 Trần Thùy Dương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/06/1999
******1663
SĐT: ******5833
Email: rosey * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
10:47 09-05-2017
84 Ma Thị Thùy Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/04/1999
******2783
SĐT: ******5575
Email: mathi * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
22:12 07-05-2017
83 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/01/1999
******8147
SĐT: ******7759
Email: huong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
20:45 07-05-2017
82 Hoàng Thị Hải Linh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/07/1999
******7193
SĐT: ******9261
Email: minhh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
18:25 07-05-2017
81 Nguyễn Nhị Minh Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/05/1999
******8511
SĐT: ******0974
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
11:31 07-05-2017
80 Lường Thị Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/09/1999
******9229
SĐT: ******6542
Email: huong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
Môn năng khiếu: Hát / Kể chuyện
09:18 07-05-2017
Tổng số phiếu: 341